معنی و ترجمه کلمه کرکى شدن به انگلیسی کرکى شدن یعنی چه

کرکى شدن

fuzz

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها