معنی و ترجمه کلمه کریستال به انگلیسی کریستال یعنی چه

کریستال

crystal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها