معنی و ترجمه کلمه کر به انگلیسی کر یعنی چه

کر

astonied
choir
deaf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها