معنی و ترجمه کلمه کسب تکلیف به انگلیسی کسب تکلیف یعنی چه

کسب تکلیف

referendum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها