معنی و ترجمه کلمه کسر درآمد به انگلیسی کسر درآمد یعنی چه

کسر درآمد

deficit

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها