معنی و ترجمه کلمه کسى را از طبقه اجتماعى محروم کردن به انگلیسی کسى را از طبقه اجتماعى محروم کردن یعنی چه

کسى را از طبقه اجتماعى محروم کردن

declass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها