معنی و ترجمه کلمه کسى که ادعاى عقل مى کند ولى نادان است به انگلیسی کسى که ادعاى عقل مى کند ولى نادان است یعنی چه

کسى که ادعاى عقل مى کند ولى نادان است

wise acre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها