معنی و ترجمه کلمه کسى که از دیگران دورى مى کند به انگلیسی کسى که از دیگران دورى مى کند یعنی چه

کسى که از دیگران دورى مى کند

elusive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها