معنی و ترجمه کلمه کسى که انگور مى کارد به انگلیسی کسى که انگور مى کارد یعنی چه

کسى که انگور مى کارد

winegrower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها