معنی و ترجمه کلمه کسى که براى اداره کارهاى طویله اجیر مى شود به انگلیسی کسى که براى اداره کارهاى طویله اجیر مى شود یعنی چه

کسى که براى اداره کارهاى طویله اجیر مى شود

yard man

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها