معنی و ترجمه کلمه کسى که به سختى دیگرى را ملامت کند به انگلیسی کسى که به سختى دیگرى را ملامت کند یعنی چه

کسى که به سختى دیگرى را ملامت کند

dutch uncle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها