معنی و ترجمه کلمه کسى که به میل خویش چیزى را بدیگرى به ارث مى گذارد به انگلیسی کسى که به میل خویش چیزى را بدیگرى به ارث مى گذارد یعنی چه

کسى که به میل خویش چیزى را بدیگرى به ارث مى گذارد

devisor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها