معنی و ترجمه کلمه کسى که حرف کنایه دار یا شوخى آمیز مى زند به انگلیسی کسى که حرف کنایه دار یا شوخى آمیز مى زند یعنی چه

کسى که حرف کنایه دار یا شوخى آمیز مى زند

wisecracker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها