معنی و ترجمه کلمه کسى که خواسته اى نزد او تامین یا توقیف باشد به انگلیسی کسى که خواسته اى نزد او تامین یا توقیف باشد یعنی چه

کسى که خواسته اى نزد او تامین یا توقیف باشد

garnishee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها