معنی و ترجمه کلمه کسى که در دادگاه مغایر با سوگند خود دروغ بگوید به انگلیسی کسى که در دادگاه مغایر با سوگند خود دروغ بگوید یعنی چه

کسى که در دادگاه مغایر با سوگند خود دروغ بگوید

perjurer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها