معنی و ترجمه کلمه کسى که در روز اول آوریل آلت تفریح مى شود به انگلیسی کسى که در روز اول آوریل آلت تفریح مى شود یعنی چه

کسى که در روز اول آوریل آلت تفریح مى شود

april fool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها