معنی و ترجمه کلمه کسى که در روز اول آوریل آلت تفریح مى شود به انگلیسی کسى که در روز اول آوریل آلت تفریح مى شود یعنی چه

کسى که در روز اول آوریل آلت تفریح مى شود

april fool


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها