معنی و ترجمه کلمه کسى که در لباس و رفتار از جنس مخالف خود تقلید مى کند به انگلیسی کسى که در لباس و رفتار از جنس مخالف خود تقلید مى کند یعنی چه

کسى که در لباس و رفتار از جنس مخالف خود تقلید مى کند

transvestite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها