معنی و ترجمه کلمه کسى که در مباحثه و مناظره شرکت دارد به انگلیسی کسى که در مباحثه و مناظره شرکت دارد یعنی چه

کسى که در مباحثه و مناظره شرکت دارد

discussant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها