معنی و ترجمه کلمه کسى که شراب را به وسیله چشیدن آزمایش مى کند به انگلیسی کسى که شراب را به وسیله چشیدن آزمایش مى کند یعنی چه

کسى که شراب را به وسیله چشیدن آزمایش مى کند

wine taster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها