معنی و ترجمه کلمه کسى که شعر آهنگ هاى معروف را مى سراید به انگلیسی کسى که شعر آهنگ هاى معروف را مى سراید یعنی چه

کسى که شعر آهنگ هاى معروف را مى سراید

songwriter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها