معنی و ترجمه کلمه کسى که شوخى زننده کند به انگلیسی کسى که شوخى زننده کند یعنی چه

کسى که شوخى زننده کند

prankster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها