معنی و ترجمه کلمه کسى که طرح یا کارى را به عهده مى گیرد به انگلیسی کسى که طرح یا کارى را به عهده مى گیرد یعنی چه

کسى که طرح یا کارى را به عهده مى گیرد

undertaker
undertaking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها