معنی و ترجمه کلمه کسى که عیش دیگرى را منقص مى کند به انگلیسی کسى که عیش دیگرى را منقص مى کند یعنی چه

کسى که عیش دیگرى را منقص مى کند

killjoy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها