معنی و ترجمه کلمه کسى که مایه ننگ و خجالت خانواده اى باشد به انگلیسی کسى که مایه ننگ و خجالت خانواده اى باشد یعنی چه

کسى که مایه ننگ و خجالت خانواده اى باشد

black sheep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها