معنی و ترجمه کلمه کسى که معجزه مى کند به انگلیسی کسى که معجزه مى کند یعنی چه

کسى که معجزه مى کند

wonder worker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها