معنی و ترجمه کلمه کسى که مقیاس به کار مى برد به انگلیسی کسى که مقیاس به کار مى برد یعنی چه

کسى که مقیاس به کار مى برد

scaler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها