معنی و ترجمه کلمه کسى که مى چرخاند یا مى پیچاند به انگلیسی کسى که مى چرخاند یا مى پیچاند یعنی چه

کسى که مى چرخاند یا مى پیچاند

twister

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها