معنی و ترجمه کلمه کسى که نام خود را به ملت یا کشورى مى دهد به انگلیسی کسى که نام خود را به ملت یا کشورى مى دهد یعنی چه

کسى که نام خود را به ملت یا کشورى مى دهد

eponym

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها