معنی و ترجمه کلمه کسى که نزدیک آب یا در آب کار مى کند به انگلیسی کسى که نزدیک آب یا در آب کار مى کند یعنی چه

کسى که نزدیک آب یا در آب کار مى کند

waterman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها