معنی و ترجمه کلمه کسى که کلاه و جامه زنان را مى فروشد به انگلیسی کسى که کلاه و جامه زنان را مى فروشد یعنی چه

کسى که کلاه و جامه زنان را مى فروشد

modiste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها