معنی و ترجمه کلمه کسى که کیش خود را آشکارا اعتراف مى کند به انگلیسی کسى که کیش خود را آشکارا اعتراف مى کند یعنی چه

کسى که کیش خود را آشکارا اعتراف مى کند

confessor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها