معنی و ترجمه کلمه کسى یا چیزى که توقف مى کند به انگلیسی کسى یا چیزى که توقف مى کند یعنی چه

کسى یا چیزى که توقف مى کند

stayer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها