معنی و ترجمه کلمه کشباف چسبان به بدن به انگلیسی کشباف چسبان به بدن یعنی چه

کشباف چسبان به بدن

full fashioned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها