معنی و ترجمه کلمه کشتارگاه به انگلیسی کشتارگاه یعنی چه

کشتارگاه

abattoir
butchery
shamble
shambles
slaughterhouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها