معنی و ترجمه کلمه کشتى بادبانى بازرگانى یا جنگى اسپانیولى قرن پانزدهم به انگلیسی کشتى بادبانى بازرگانى یا جنگى اسپانیولى قرن پانزدهم یعنی چه

کشتى بادبانى بازرگانى یا جنگى اسپانیولى قرن پانزدهم

galleon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها