معنی و ترجمه کلمه کشتى بزرگ بارى و جنگى قدیمى به انگلیسی کشتى بزرگ بارى و جنگى قدیمى یعنی چه

کشتى بزرگ بارى و جنگى قدیمى

carack
carrack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها