معنی و ترجمه کلمه کشتى حامل خواربار به انگلیسی کشتى حامل خواربار یعنی چه

کشتى حامل خواربار

victualler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها