معنی و ترجمه کلمه کشتى دکل دار داراى بادبان خم شده به طرف دکل به انگلیسی کشتى دکل دار داراى بادبان خم شده به طرف دکل یعنی چه

کشتى دکل دار داراى بادبان خم شده به طرف دکل

ssquare rig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها