معنی و ترجمه کلمه کشتى شکسته شدن به انگلیسی کشتى شکسته شدن یعنی چه

کشتى شکسته شدن

shipwreck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها