معنی و ترجمه کلمه کشتى متروکه به انگلیسی کشتى متروکه یعنی چه

کشتى متروکه

derelict

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها