معنی و ترجمه کلمه کشتى یا تاکسى یا کسى که گشت مى زند به انگلیسی کشتى یا تاکسى یا کسى که گشت مى زند یعنی چه

کشتى یا تاکسى یا کسى که گشت مى زند

cruiser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها