معنی و ترجمه کلمه کشتى به انگلیسی کشتى یعنی چه

کشتى

argo
ark
bottom
collier
hulk
prow
ship
vessel
wrestle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها