معنی و ترجمه کلمه کشش سطحى به انگلیسی کشش سطحى یعنی چه

کشش سطحى

adhesion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها