معنی و ترجمه کلمه کشک به انگلیسی کشک یعنی چه

کشک

curd
whey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها