معنی و ترجمه کلمه کشیده کردن به انگلیسی کشیده کردن یعنی چه

کشیده کردن

elongate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها