معنی و ترجمه کلمه کعب به انگلیسی کعب یعنی چه

کعب

anklebone
cube root

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها