معنی و ترجمه کلمه کفرگویى به انگلیسی کفرگویى یعنی چه

کفرگویى

profanation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها