معنی و ترجمه کلمه کفش هاى زمخت سنگین به انگلیسی کفش هاى زمخت سنگین یعنی چه

کفش هاى زمخت سنگین

clodhopper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها