معنی و ترجمه کلمه کفگیرى به انگلیسی کفگیرى یعنی چه

کفگیرى

spathulate
spatulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها