معنی و ترجمه کلمه کف به دهان آوردن به انگلیسی کف به دهان آوردن یعنی چه

کف به دهان آوردن

foam
lather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها